Little stint -kleine strandloper (Calidris minuta)