European Stonechat – Roodborsttapuit(Saxicola rubicola)